top of page

הפינה הפסיכולוגית

הפינה הפסיכולוגית: Text
הפינה הפסיכולוגית: Videos

מה באמת אומר עלינו המיקום שלנו בסדר הלידה?

מתי אנחנו מכשילים את עצמנו בכוונה?

למה אנחנו מנקים ומסדרים שאנחנו בלחץ?

למה אנחנו אוהבים דברים יקרים?

למה שאנחנו שומעים שהיינו ליד מישהו חולה מתחיל לכאוב לנו הגרון והאם הכאב הזה אמיתי?

בפינה הפסיכולוגית שלי בתוכנית הבוקר "פותחים יום" ברשת 13, כל שבוע אני מציגה מחקר או נושא מתחום הפסיכולוגיה, או נותנת נקודת מבט פסיכולוגית לנושאים אקטואליים שעל סדר היום.

הפינה הפסיכולוגית: Welcome
bottom of page